Blog

Taşımacılık, hava, deniz veya kara gibi çeşitli faktörlerin kontrol edilemez doğası nedeniyle belirli riskler taşır. Bu riskler, malların hasar görmesinden kaybolmasına, hırsızlıktan doğal felaketlere kadar çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. İşte burada taşımacılık sigortası devreye girer.

Neden Gerekli?

  1. Risk Yönetimi: Taşımacılıkta sigorta, belirsizliklerle dolu olan taşımacılık sektöründe bir risk yönetimi aracıdır. Herhangi bir hasar veya kayıp durumunda, sigorta poliçesi sahiplerine mali güvence sağlar.
  2. Mali Koruma: Taşımacılık sigortası, kaybolan veya hasar gören malların maliyetini karşılar. Bu, şirketlerin büyük mali kayıplarla karşı karşıya kalmadan taşımacılık operasyonlarını sürdürmelerini sağlar.
  3. İş Sürekliliği: Hasar gören veya kaybolan malların maliyetini karşılamak, bir şirketin iş operasyonlarını ciddi şekilde etkileyebilir. Taşımacılık sigortası, bu tür olayların iş sürekliliğini tehdit etmesini önler.

Nasıl Çalışır?

Taşımacılık sigortası genellikle belirli bir poliçe ile çalışır. Poliçe, hangi tür hasarların ve kayıpların kapsamda olduğunu, hangi durumların kapsam dışı olduğunu ve tazminatın nasıl hesaplanacağını belirtir.

Örneğin, bir taşımacılık sigortası poliçesi genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

  • Sigortalanabilir Değer: Sigorta poliçesinde, malların sigorta değeri genellikle belirtilir. Bu değer, malların maliyetine ve taşımacılık masraflarına dayanır.
  • Risklerin Kapsamı: Taşımacılık sigortası genellikle belirli risklere karşı koruma sağlar. Bu, genellikle doğal felaketler, hırsızlık, çarpışma ve hasar gibi durumları içerir.
  • Hasar Durumunda İşlem: Hasar durumunda, sigortalı genellikle derhal sigorta şirketini bilgilendirmeli ve gerektiğinde hasar raporu sunmalıdır. Sigorta şirketi daha sonra durumu inceleyecek ve tazminat miktarını belirleyecektir.