Blog

Tehlikeli Mal Taşımacılığında Uluslararası Standartlar

Tehlikeli mallar, taşınması, depolanması ve işlenmesi özel önlemler gerektiren maddelerdir. Patlayıcılar, radyoaktif malzemeler, yanıcı sıvılar ve gazlar, toksik ve bulaşıcı maddeler, korozif maddeler ve çeşitli türlerde diğer potansiyel olarak tehlikeli maddeler bu kategoriye girer. Bu malların taşınması sırasında dikkatli bir şekilde düşünülmesi ve yönetilmesi gereken birçok tehlike ve risk vardır.