Blog

Tehlikeli mallar, taşınması, depolanması ve işlenmesi özel önlemler gerektiren maddelerdir. Patlayıcılar, radyoaktif malzemeler, yanıcı sıvılar ve gazlar, toksik ve bulaşıcı maddeler, korozif maddeler ve çeşitli türlerde diğer potansiyel olarak tehlikeli maddeler bu kategoriye girer. Bu malların taşınması sırasında dikkatli bir şekilde düşünülmesi ve yönetilmesi gereken birçok tehlike ve risk vardır.

Uluslararası standartlar ve düzenlemeler, tehlikeli mal taşımacılığının güvenli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için oluşturulmuştur. Bunlar arasında:

  1. ADR (Avrupa Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Anlaşması): Avrupa çapında tehlikeli malların karayolu taşımacılığı için uluslararası bir anlaşmadır. Güvenlik önlemlerini ve taşıma koşullarını belirler.
  2. RID (Demiryolu ile Tehlikeli Malların Uluslararası Taşımacılığı Hakkında Düzenlemeler): Tehlikeli malların demiryoluyla taşınması için uluslararası bir anlaşmadır.
  3. IMDG (Denizcilikte Tehlikeli Malların Uluslararası Taşımacılığı Kodu): Tehlikeli malların denizyolu taşımacılığını düzenler. Denizcilikte tehlikeli malların nasıl paketlenmesi, etiketlenmesi, taşınması ve depolanması gerektiğine dair yönergeler sunar.
  4. IATA Tehlikeli Mallar Düzenlemeleri: Hava yoluyla tehlikeli mal taşımacılığını düzenler. Tehlikeli malların hava taşımacılığı sırasında alınması gereken önlemleri ve prosedürleri belirler.

Tehlikeli mal taşımacılığı, doğru bilgi ve deneyime sahip olmayı, detaylara dikkat etmeyi ve her adımda yüksek standartları uygulamayı gerektirir. İşte bunlar, CGL Lojistik’in bu alandaki başarısının anahtarlarıdır.

  1. Güvenlik ve Acil Durum Planlaması

Tehlikeli malların taşınması sırasında olası kazaların etkilerini azaltmak için acil durum planlarına ihtiyaç duyulur. Bu planlar, bir dökülme veya kazanın gerçekleşmesi durumunda ne yapılacağını belirtir. Uluslararası düzenlemeler, güvenlik planlamasının ve acil durum prosedürlerinin bir parçası olarak belirli gereklilikleri belirler.

  1. Eğitim ve Sertifikasyon

Tehlikeli malların güvenli taşımacılığı, eğitimli ve sertifikalı personeli gerektirir. Uluslararası düzenlemeler, tehlikeli mal taşımacılığı konusunda personelin uygun şekilde eğitim almasını ve sertifikalandırılmasını gerektirir.

  1. Kalite Kontrol ve Sürekli İyileştirme

Tehlikeli mal taşımacılığında, sürekli iyileştirme ve kalite kontrol kritiktir. Uluslararası standartlar, taşımacılık sürecinin her aşamasında kalite kontrol prosedürlerini gerektirir ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

CGL Lojistik, tehlikeli mal taşımacılığında uluslararası standartlara sıkı bir şekilde uyarak, bu malların güvenli ve etkin bir şekilde taşınmasını sağlar. Bu, sadece yasal düzenlemelere uyumu değil, aynı zamanda müşterilerimize taşımacılık süreci boyunca tam bir huzur ve güven sağlar. Tehlikeli malların taşınması zor ve karmaşık olabilir, ancak doğru bilgi, eğitim ve standartlara uyumla, bu süreç düzgün ve etkin bir şekilde yönetilebilir.